Åbningstider

Galleriets åbningstider
Onsdag – fredag mellem kl. 13 og 17
– samt 1. lørdag i måneden ml. 13 og 17

Galleri og butik er lukket mellem 11. december til 7. januar
Køb af kunst i perioden: Ring Niels Jørgen Hansen, 6172 0804

Kontoret
Åbent mandag – fredag mellem kl. 9 og 14