Bliv medlem af
vores venneforening

Emmaus venneforening består af personer, der ønsker:

  • at støtte aktiviteterne i Emmaus galleri og kursuscenter
  • at have en særlig tilknytning

Pris for medlemskab er kr. 200,- årligt/person.
Beløbet indbetales med angivelse af navn, adresse og medlemsnummer på konto:
Reg nr. 2750 Kontonr 6886 774 972

Navn, adresse og mailadresse sendes til kasserer Jens Thøsing på mail: jens@thoesing.dk eller tlf. 4141 5631

Medlemmer af venneforeningen får 5% rabat ved køb af kunst og kurser. Medlemskabet følger kalenderåret og fornyes hvert år i januar.

 

Venneforeningens bestyrelse

Formand          Preben Andersen
Næstformand   Birgit Pathuel
Kasserer          Jens Thøsing Andersen
Bente Kjærgaard Larsen

GDPR (håndtering af persondata)

Vi gemmer oplysninger om navn, adresse og mailadresse. Oplysninger opbevares elektronisk i en database hos Emmaus, hos Venneforeningens kasserer samt hos Emmaus Fondens revisor. Desuden forefindes en fysisk liste på kontoret på Emmaus. Kontoret er aflåst, når det er ubemandet. Oplysningerne bliver kun behandlet af administrativt personale på Emmaus, Emmaus Fondens og Venneforeningens revisor samt bestyrelsen for Venneforeningen. Ved sin indmeldelse i Emmaus venneforening giver man tilladelse til, at man må få tilsendt nyhedsbreve og invitationer til aktiviteter fra Emmaus.

Oplysningerne gemmes i 5 år efter regnskabslovens regler. Ved udmelding af venneforeningen slettes man af databasen, dog findes regnskabsmateriale gemt i op til 5 år. Ved udmelding ophører tilsendelse af information umiddelbart. Emmaus videregiver eller sælger ingen oplysninger til andre.

Venneforeningens vedtægter