Støt Emmaus og
vigtigt pionerarbejde...

Giv en gave til arbejdet på Emmaus.

Vi modtager ingen form for offentlig støtte og er helt afhængige af omsætning og gaver.

Gaver til Emmausfonden er fradragsberettigede.
ALLE beløb modtages med tak.

Gaver kan indsættes i Spar Nord Bank på reg. nr. 9040 konto 6500131371.

Oplys venligst navn og adresse samt ved ønske om gavefradrag også CPR nummer. Kvittering tilsendes.

 

Se årsregnskab

Se indsamlingstilladelse

 

GDPR (håndtering af persondata)

Vi gemmer oplysninger om navn, adresse og gavebeløb. For de personer der ønsker at benytte gavefradragsret hos SKAT desuden cpr nummer. Det er op til den enkelte gavegiver, hvorvidt pgl ønsker at benytte fradragsret og oplyse cpr nummer. Oplyst cpr nummer anses for at være en forhåndsgodkendelse af accept af indberetning til SKAT.

Oplysninger opbevares elektronisk i en database og kvittering i fysisk form på kontoret på Emmaus og hos Emmausfondens revisor. Oplysningerne bliver kun behandlet af administrativt personale, Emmaus revisor samt SKAT. Oplysningerne gemmes i 5 år efter regnskabslovens regler. Der oprettes nyt kartotek hvert kalenderår, og ingen oplysninger fra foregående år overføres automatisk.