Erik Heide

Født: 1934
Bosat: Flade, Mors

Uddannelse: Det Kongelige Danske Kunstakademi 1951-57

Om kunstneren: Erik Heide er en af Danmarks mest fremtrædende leverandører af kunst til kirken, og har leveret kunstværker til både nye og gamle kirkerum. Erik Heide er i et interview fra 1984 citeret for at skulle have sagt: “Jeg begyndte at arbejde med kunst i skolen, ligesom andre børn gør det, men modsat de fleste, er jeg bare aldrig holdt op med det”.

Selvom Erik Heide er uddannet maler, har han fra 1958 udelukkende arbejdet som billedhugger. Han anvender med forkærlighed rustikke materialer som granit og støbejern, og han har arbejdet sig frem mod en enkel, monumental anvendelse af materialerne. Stilen er letgenkendelig med de solide og lidt firskårne træk, men på samme tid med en lethed og tydelig åndsnærværelse.

På_vej_til_Emmaus

På vej til Emmaus
solgt

Øvrige oplysninger

Medlem af kunstnergruppen ”Den jyske” 1957-62, Decembristerne 1963-70 og 72-76, Grønningen siden 1994 og fast udstiller på Vråudstillingen og Veksølund.

Har fået tildelt en lang række priser og legater, bl.a. Akademiets guldmedalje 1969, Carl Nielsen 1972, Astrid Noack 1976, Statens Kunstfonds livsvarige ydelse siden 1985.

Udstillinger

Har gennem alle årene deltaget på udstillinger i Danmark og internationalt.
Talrige kirkeudsmykninger både altertavler, prædikestole og hele kirkerummet, bl a Frederik den IX´s gravsten i Roskilde domkirke, Sthens kirke i Helsingør, Skelgårdskirken på Amager og en skulptur i våbenhuset i Haraldsted kirke.
Rigt repræsenteret i det offentlige rum på gader og pladser, bl a foran posthuset i Ringsted, indfaldsvejene ved Kalundborg og rundkørsel i Holbæk.
Rigt repræsenteret på museer, bl a Statens Museum for Kunst, Århus Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Herning Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum, Sønderjyllands Kunstmuseum.